Wellcome

Thò tay bỏ rác xuống đường Thì con người ấy sống thường hơi ngông

Thò tay bỏ rác xuống đường
Thì con người ấy sống thường hơi ngông
Thò tay bỏ rác xuống sông
Thì con người ấy lông bông cuộc đời
Xử lý rác thải khắp nơi
Thì con người ấy, cõi trời ghi danh
Mỗi người đều ý thức nhanh
Thì không có rác để dành nhau luôn .
—-/———————
Chỉ một Người nói về tình yêu rác
Khi mọi người vẫn thái độ thờ ơ...
Thế giới này sẽ từng ngày đổi khác
Khi nhiều người, nối tiếp những ước mơ...
?????
(ST)
2020-09-14
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới